Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwości fizyczne i chemiczne azotu

Pobierz

- podaj symbol pierwiastka chemicznego X - określ charakter chemiczny tlenku OX2 - napisz równanie reakcji chemicznej, która zachodzi po dodaniu tlenku XO2 do wody.Wpisz ich nazwy w odpowiednie rubryki tabeli?. Zebrane dane zestaw w tabeli.Alotropią danego pierwiastka chemicznego nazywamy jego występowanie w kilku odmianach, mających ten sam stan skupienia, ale różne właściwości fizyczne i chemiczne.. Właściwości nadtlenku wodoru fizyczne 1. bezbarwny 2. gęstość równa 1,44 g/cm 3 chemiczne 1. silny utleniacz 2. może być reduktorem 3. bardzo słaby kwas 3. temperatura wrzenia równa 152°C Zadanie 18.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wymienione właściwości substancji podziel na fizyczne i chemiczne .. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli podane właściwości fizyczne i chemiczne wody, ciecz • bezbarwna • bez smaku • aktywna chemicznie • temperatura wrzenia 100°C • niepalna • • sklada się z wodoru i tlenu • bezwonna Woda właściwości fizyczne właściwości chemiczne szybkoWłaściwości azotu - jest gazem, - bezbarwny, - bezwonny, - bez smaku, - trudno rozpuszczalny w wodzie, - nie podtrzymuje palenia, - w temperaturze pokojowej jest mało reaktywny, - po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami, Zastosowanie azotu - produkcja materiałów wybuchowych, - lekarstwa, - amoniak, - kwas azotowy, - powierzchniowa obróbka stali, - wytwarzanie .Naumiem.pl - Rozwiąż zadanie: Array..

[SIÓDMA KLASA] Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwości fizyczne i chemiczne azotu wymienione w karcie charakterystyki.

Wpisz przy nazwie każdej właściwości odpowiednie określenia wybrane z ramkiZadanie 10.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Tlenki reagują z mocnymi kwasami wodą mocnymi zasadami W celu określenia charakteru chemicznego tlenków SiO 2Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli własciwosci fizyczne i chemiczne wodorotlenku sodu wymienione w karcie.. - MidBrainart78% Pochodne węglowodorów - alkohole, kwasy karboksylowe - otrzymywanie, właściwości chemiczne i fizyczne 82% Kwas mrówkowy i octowy - właściwości, zastosowanie i otrzymywanie 77% Budowa i właściwosci kwasów nieorganicznych3.. Właściwości azotu: właściwości fizyczne: *gaz *bezbarwny *słabo rozpuszcza się w wodzie właściwości chemiczne: *niemetal *bezwonny Właściwości dwutlenku .Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003..

... ich nazwy i wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli.

2011-12-03 10:42:42 Zapisz w tabeli nazwy stylow dla ktorych charakterystyczne jest podane słownictwo.. Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji spalania alkanow….Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wzory wszystkich tlenków reagujących z substancjami, których nazwy podano w tytule kolumny.. Przykładami odmian alotropowych są tlen O 2 i ozon O 3 oraz węgiel w postaci diamentu, grafitu i fullerenów.Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne podanych tlenków.. Uwaga, jeżeli dany tlenek reaguje z więcej niż jedną substancją należy to uwzględnić.. W Karcie charakterystyki są wypisane informacje ogólne: Stan skupienia: gaz, barwa: bezbarwny, Zapach: bezwonny, Rozpuszczalność w wodzie: słabo rozpuszczalny w wodzie,Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wypisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwości fizyczne i chemiczne azotu wymienione w karcie charakterystyki.Podobało się?. Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej i w każdym przypadku napisz, czy jest to reakcja analizy, reakcja syntezy czy reakcja wymiany.. Kilka słów o nas ››.. (3 pkt.). Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie wzory i podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w nawiasie.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.79 Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwości fizyczne i chemiczne glicyny wymienione w karcie… Zadanie 29 i 30 Dzieki za zrobienie!.

...Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne a) Ćwiczenie dla każdego ucznia.

SiO 2 • P 4 O 10 • MgO • SO 2 • CO • Fe 2 O 3 • Al 2 O 3 • Na 2 O • H 2 O • CaO • NO 2 • K 2 O • Cl 2 O • SO 3 Tlenki metali Tlenki niemetali Wpisz w kratki wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach o podanych wzo - rach sumarycznych .− w tabeli układu okresowego pozostawia wolne miejsca dla prawdopodobnie istniejących, ale nie odkrytych jeszcze pierwiastków, − w kilku miejscach układu należy przestawić kolejność pierwiastków, uznając za ważniejsze podobieństwo ich właściwości w tej samej grupie od ich wzrastającej masy atomowej.Odszukaj w tablicach chemicznych wartości gęstości, temperatury topnienia i wrzenia złota, platyny oraz srebra, a następnie porównaj je ze sobą, zestawiając dane w tabeli.. (6 pkt.). Nowa jakość zadań domowych.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. S I A R C Z E K L I T U I O J A M O N I A K L T .. 13 C 14 Cu 15 Mg 16 Zn 17 azot 18 K glin .. (2 pkt) Z powyższego tekstu wybierz trzy właściwości fizyczne i trzy właściwości chemiczne nadtlenku wodoru.. Oblicz, ile gramów wody należy dodać do 100 gramów nasyconego w temperaturze 20 o C wodnego roztworu tiosiarczanu sodu, aby uzyskać roztwór o stężeniu 25% masowych..

Oblicz objętość i masę azotu w pokoju o wymiarach 2 m x 3 m x 5 m.

Zadanie 9.. Następnie zredaguj trzyzdaniow, spójną wypowiedź z wykorzystaniem wybranych sformułowań z jednej rubryki .. .W reakcji z wodą ulega dysproporcjonowaniu - powstaje mieszanina kwasów o różnych wartościowościach pierwiastka chemicznego X.. Polecenie 6.2 Opisz właściwości czterech substancji z życia codziennego.Azot (N, łac. nitrogenium) - pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 układu okresowego.W warunkach normalnych jest bezbarwnym, bezzapachowym gazem.Został odkryty w 1772 roku przez Daniela Rutherforda.. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: bezwonny, nie podtrzymuje palenia.. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości), a jego zawartość w litosferze Ziemi wynosi 50 ppm.. b) Rozdanie kart pracy.. Korzystając z układu okresowego, odszukaj ukryte w swoim imieniu i nazwisku symbole pierwiastków chemicznych.. W obliczeniach zastosuj wartości masy molowej reagentów zaokrąglone do jedności.WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: gaz, bezbarwny, słabo rozpuszcza się w wodzie.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli podane właściwości fizyczne i chemiczne wody,Ciecz • bezbarwna • bez smaku • aktywna chemicznie • temperatura wrzenia 100°C • niepalna • • sklada się z wodoru i tlenu • bezwonnaPlik wpisz odpowiednie miejsca tabeli właściwości fizyczne i chemiczne azotu.pdf na koncie użytkownika mrbaokhanh91 • Data dodania: 20 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Właściwości tlenu: właściwości fizyczne: *gaz *bezbarwny *słabo rozpuszcza się w wodzie właściwości chemiczne: *niemetal *bezwonny *łączy się z niemetalami tworząc tlenki *podtrzymuje spalanie, sam się nie pali.. Dzięki naszym wideoporadnikom nauczysz się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zadania z przedmiotów ścisłych.Opublikowany in category Chemia, 11.08.2020 >> .. Sprawdź, które z nich są metalami, a które - niemetalami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt