11 rozdział listu do hebrajczyków

Pobierz

Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.. "A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach.. Widok List Do Hebrajczyków 11:2 w kontekście"Uważajcie na siebie, byście nie stracili tego, co wypracowaliście, ale odebrali pełną zapłatę.". Biblia Warszawska: Księga Ezechiela 10,7Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerze.. 11:3Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony słowem Bożem, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego.Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerzePrzez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.. "Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerze.. "Gdy bowiem zboczyli z drogi Mądrości, nie tylko tę szkodę ponieśli, że nie poznali, co dobre, ale jeszcze zostawili żywym pamiątkę swej głupoty, by nawet nie mogło pozostać w ukryciu to, w czym pobłądzili.. List do Hebrajczyków || Rozdział 11.. 2 dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.. Tak niezwykłe to losy.Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerze.. Biblia Przekład Toruński: 2 List Jana 1,8"A wtedy jeden cherub wyciągnął swoją rękę spomiędzy cherubów do ognia, który był między cherubami, nabrał i włożył do garści męża odzianego w lnianą szatę, a ten przyjął i wyszedł.".

Czytaj pełny rozdział List Do Hebrajczyków 11.

11:8Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerzeRozdział 11 Przez Justyna Wierna - 14 lutego 2022 0 43 Hbr 11,1 Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, i dowodem rzeczywistości niewidzialnej.. "Lecz Joab rzekł do niego: Nie będziesz w dniu dzisiejszym zwiastunem dobrej wieści; zaniesiesz tę wieść w innym dniu, ale w dniu dzisiejszym nie zanoś tej wieści; wszak to syn królewski zginął.. Mieliśmy okazję poznać tych wszystkich ludzi przy okazji lektury Starego Testamentu.. ""Ale bez twojego postanowienia nie chciałem nic uczynić, aby dobry twój czyn nie był jakby z przymusu, lecz z dobrej woli.". 2 dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.. "Wtedy Jakub obcował też z Rachelą i kochał Rachelę bardziej niż Leę, i służył mu jeszcze drugie siedem lat.. "Przetoż i my dziękujemy Bogu bez przestanku, iż przyjąwszy słowo Boże, któreście słyszeli od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale (jako w prawdzie jest) jako słowo Boże, które też skuteczne jest w was, którzy wierzycie.. Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,14"Zatem Joasz, król Israela, posłał do Amacjasza, króla Judy, mówiąc: Oset, co rośnie na Libanie, posłał do cedru libańskiego, mówiąc: Daj twą córkę memu synowi za żonę..

"List do Hebrajczyków rozdział 11.

"Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.. 3 przez wiarę poznajemy, że słowem boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.. Lecz zwierz polny, który był na Libanie, idąc, podeptał ten oset.". 4 przez wiarę abel złożył bogu ofiarę cenniejszą od kaina, za co …Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerze.. Nowa Biblia Gdańska: 2 Kronik 25,18 2: Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie.. "Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej.. 3 przez wiarę poznajemy, że słowem boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.. Wersja Biblii.. 11:2Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie.. "List do Hebrajczyków || Rozdział 11 - YouTube.. 11:8Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerze.. 3: Wiarą rozumiemy, iż świat jest .11:1A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych.. Bowiem w niej zostali też poświadczeni starsi..

Rozważałam sobie biografie postaci, które wymienił autor listu.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt