Streszczenie logiczne j

Pobierz

W zadaniach egzaminacyjnych streszczenie może być stosowane w odniesieniu do tekstów literackich lub nieliterackich.Streszczenie to inaczej przekształcenie tekstu z zachowaniem jego głównego sensu.. Główne teorie i programy literackie XX stulecia.STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JAI

Jaką formą wypowiedzi jest streszczenie logiczne?

Uczeń musi dowieść, że zrozumiał tekst, odpowiadając na pytania lub pisząc streszczenie logiczne.Streszczenie jako derywat od tekstu oryginalnego tworzone jest metdtodą: a) skrótu lub/i b) uogólnienia lub/i c) przekładu z jednego systemu pojęciowego na inny lub/i d) opisu metatekstowego.. Jak to zrobić prawidłowo?. Język polski".. Temat 3: Streszczenie logiczne fragmentu książki J. Gaardera-Cudowna podróż w głąb historii filozofii.. Czytając ten kilkustronicowy utwór, wręcz zadziwia to, ile .STRESZCZENIA LOGICZNE.. Świat Zofii.. Chodzi przy tym o jego zasadnicze skrócenie i jednocześnie zawarcie najważniejszych informacji.. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, PWN, Warszawa 2009, s. 301.ROZPOZNAJ ISTOTNE MYŚLI I FAKTY.. Chcielibyśmy opisać wszystkie aspekty szczegółowo, mamy problem z wybraniem najistotniejszych kwestii.. Ma ona ułatwić uczniom przygotowanie się do napisania tzw. streszczenia logiczn.. Czytanie ze zrozumieniem jest to kolejna książka z serii "Matura XXI.. Temat 4: Streszczenie logiczne fragmentu książki A. Hutnikiewicza-Od czystej formy do literatury faktu.. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM w kategorii Język Polski / Liceum, Technikum / Pomoce edukacyjneStreszczenia logiczne.. Główne teorie i programy literackie XX stulecia.Streszczenie to krótka wypowiedź powstała na bazie innego tekstu w wyniku zastosowania metody skrótu, parafrazy czy uogólnienia (Wolański 2003, s. 341-342), zawierająca najważniejsze informacje, elementy treści lub problemy pochodzące z przekształcanego tekstu.Z legend dawnego Egiptu - streszczenie, plan wydarzeń, problematyka..

Natomiast w ...Temat 2: Streszczenie logiczne fragmentu rozprawy Z. Libery-Rokoko.

Główne teorie i programy literackie XX stulecia.Nowością dla tegorocznych maturzystów okazało się także pisanie streszczeń.. Tak, by otrzymać maksimum punktów.. Czytanie ze zrozumieniem jest to kolejna książka z serii "Matura XXI.. Język polski".. Streszczając zwykle jakiś tekst, analizujemy akapit po akapicie i wydobywamy z niego najważniejszą myśl (streszczenie linearne).. Nowela Z legend dawnego Egiptu to w dorobku Bolesława Prusa dzieło specyficzne.. Świat Zofii.. Język polski".. Pisanie streszczenia wcale nie jest takie trudne, wystarczy pamiętać o kilku regu.Temat 2: Streszczenie logiczne fragmentu rozprawy Z. Libery-Rokoko.. logicznych, spójnych i zrozumiałych wypowiedzi o czytanym tekście.Streszczenie zawsze powstaje w odniesieniu do innego, dłuższego tekstu.Streszczenie logiczne Pierwszą część arkusza egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym stanowią zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego.. Aby pomóc Ci w streszczaniu oraz analizowaniu swoich tekstów pełnych argumentów, artykułów, tekstów naukowych, tekstów historycznych, jak również analizy ustrukturyzowanych dzieł sztuki, Resoomer daje Ci narzędzie do 'Streszczania tekstu': narzędzie edukacyjne, które identyfikuje i podsumowuje ważne idee i fakty z Twoich dokumentów.Streszczenie powinno odpowiadać na następujące pytania, np.: - o czym mowa w tekście, - co mówi się w tekście na dany temat, - jaka jest myśl przewodnia tekstu (lub jaka jest intencja tekstu)..

Ma ona ułatwić uczniom przygotowanie się do napisania tzw. streszczenia logicznego.

Zapraszam do obejrze.Język polski: matura, egzamin, sprawdzian - główna strona wortalu Język-polski.plTemat 2: Streszczenie logiczne fragmentu rozprawy Z. Libery-Rokoko.. W epoce, w której dominował realizm, pisarz postanowił ubrać pewne aspekty życia społecznego w kostium historyczny.. Temat 4: Streszczenie logiczne fragmentu książki A. Hutnikiewicza-Od czystej formy do literatury faktu.. Może pierwszy punkt wydaje się Wam banalny ale jeżeli nie zrozumiemy tekstu, który czytamy, to nie jest możliwe poprawne wykonanie streszczenia.Pisząc logiczne streszczenie, staniemy przed logicznym dylematem - jak pogodzić ideę streszczenia, które z założenia jest odczytaniem najważniejszych informacji, a więc biorąc pod uwagę strukturę tekstu - uogólnieniem, z rolą dowodu w tym streszczeniu, ponieważ dowód jest przecież szczegółem.STRESZCZENIE LOGICZNE Punktem wyjścia dla streszczenia jest zawsze jakiś tekst, z którym należy się zapoznać..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt