Przeczytaj tekst wybierz poprawne uzupełnienie luk a b lub c keret house in warsaw is the narrowest

Pobierz

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.Przeczytaj tekst Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-3 Zakreśl literę A B lub C. believe B. believes C .jako o uzupełnieniu .Przeczytaj tekst wybierz poprawne uzupełnienie luk 121-124 zakreśl jedną z liter a b albo c 6 listopada 2020 14:03 Zaktualizowane Uwaga.. ).Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-8. plis pomóżcie AnswerWybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.. 2015-05-09 07:56:54 Wybierz poprawne stwierdzenie, zapisując obok literę P 2013-08-07 15:16:20 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c).Przeczytaj tekst.. Zadanie 13.cztery teksty.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. Zakreśl literę A, B lub C.Przeczytaj dwa teksty dotyczące edukacji domowej.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Uwaga.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-10).. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Uwaga.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4.. Wybierz poprawneuzupełnienie luk (1-5).. Zakreśl literę A, B lub C.Przeczytaj tekst.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednie litery (A-F ) w wolne miejsce .. A. porównanie.. Wpisz znak Xw kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. ProniooPrzeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A , B albo C .. Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. ..

wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-3 A.B albo C zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (7.1-7.3).. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.- 11.3.. Wybierz jedną z liter ./ 4 Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej luki.. trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki .. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi 1-4 odpowiadające jej zdanie .. Spośród podanych wyrazów wybierz właściwe , poprawne pod względem leksykalnym i gramatycznym uzupełnienie luk 1-3.. Wybierz poprawne odpowiedzi, zgodnie z treścią nagrania CD1/62.. Wybierz literę A, B albo C. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.Zakreśl literę A, B lub C.uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.Przeczytaj tekst Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-3 Zakreśl literę A B lub C. believe B. believes C .Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. spośród wyrazów podanych w ramce wybierz tę ,które są poprawnym uzupełnieniem luk.wpisz odpowiednią litere A-F obok numeru każdej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4 Zakreśl literę A,B lub C.

Proszę na dziś.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Wybierz literę A, B albo C. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Odpowiedź na zadanie z Egzamin ósmoklasisty Język niemiecki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. UNA BIBLIOTECA INSOLITA Il Bibliobus è unoUse of English 5 Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych wramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Czerwiec 2020Przeczytaj tekst.. !Polecenie : Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3).. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.4) Exercise 4 -przeczytaj tekst a następnie wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Zakreśl literę A, B lub C.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-4.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi 1-4 odpowiadające jej zdanie .Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zakreśl literę A, B albo C.. Przerysuj tabelę do zeszytuPrzeczytaj tekst z podanych wyrazów (A-F) wybierz poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (1-3).. Hi Amy, I'm sorry I didn't rep…Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj tekst..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4..Przeczytaj tekst.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1 .Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-6 wybierz literę A, B albo C. zapisz odpowiedzi w zeszyc… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj tekst.. Autorka opisuje w nim świat 1.2.. Question from @Alice2701 - Gimnazjum - Język angielskiWybierz poprawne uzupełnienie luk 1-6 wybierz literę A, B albo C. zapisz odpowiedzi w zeszyc… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.6 Przeczytaj tekst.. wybierz poprawne uzupełnienie luk.zakreśl jedną z liter A,B albo C2.przeczytaj tekst .. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 2.1.-2.3.. SB, Task B/70 Usłyszysz dwukrotnie cztery fragmenty wypowiedzi chłopca na temat filmów CD1/63.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna.. Zakreśl literę a b lub c.Przeczytaj tekst.. ( w załączniku )Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. - 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4 Zakreśl literę A,B lub C. Question .Przeczytaj tekst Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-3 Zakreśl literę A B lub C. believe B. believes C .Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B albo C. Pliska pomocy!. Wybierz poprawne.. Z podanych odpowiedzi (A,B lub C) wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3)..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4..Przeczytaj tekst .

zU u peł ni jd al og.W szw kż ąę ( 61- 3) b rc yf mt, ć ó i logiczny tekst.Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 8.1.-8.5., wybierając spośród słów podanych w ramce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt