Napisz zdania w czasie past continuous

Pobierz

Budowa czasu Past Simple prezentuje się następująco: Podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania John bought a car yesterday.. Budowa zdań twierdzących w czasie Past Continuousradek44444.. 5 Zadanie.. Pytanie ogólne (czy?. 2010-06-09 13:53:16; Jak tworzyć po angielsku zdania twierdzące i przeczące w czasie presents continous i past simple ?. - w dniu, w którym ją poznałam, miała na sobie piękną niebieską sukienkę2.. a) Zamiast were powinno być was b) Wszystko w tym zdaniu jest ok. c) Zamiast do powinno być doing d) Zdanie powinno być w czasie Past Simple 10) Kiedy użyjemy czasu Past Simple i Past Continuous w jednym zdaniu?. Czas Past Continuous opisuje przeszłe zdarzenia niedokonane, trwające w danym momencie w przeszłości, a także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność.. Tworzymy go w następujący spo Odpowiedź na zadanie z Steps plus VI.. Uwaga!. : Maleństwo nie spało, kiedy się obudziłam.Napisz zdania w czasie past continous uzywajac podanych slow oraz while: 1.. ): operator osoba czasownik dalsza część zdania (was, were) (z końcówką ?ing) np. Was I cooking dinner, while my sister was .Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous lub z wyrażeniem used to.. a) Gdy dłuższa czynność zostanie przerwana przez .Czas Past Continuous jest bardzo często stosowany w połączeniu z Past Simple..

Napisz zdania w czasie Past Continuous.

narracja, która opisuje tło dla głównych wydarzeń The sun was shining and the birds were singing.Past Continuous - budowa zdania Past Continuous to czas złożony z dwóch elementów: operatora was/were oraz czasownika z końcówką -ing.. 3 Zadanie.. Pytania i zaprzeczenia tworzymy za pomocą czasownika BYĆ w czasie przeszłym i czasownika z końcówką -ING.. Opisuje czynności trwające w określonym momencie w przeszłości.. Past Continuous: konstrukcja zdania twierdzącego Do konstrukcji zdania twierdzącego potrzebujemy odmienionej formy czasownika to be w czasie przeszłym (was/were) i czasownika z końcówką -ing.. Was stosujemy dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej (I,he,she,it), a were dla drugiej osoby liczby pojedynczej (you) oraz całej liczby mnogiej (we, you, they).Czas Past Continuous jest to czas przeszły ciągły, którego używamy, by opisać czynności niedokonane, trwające w określonym momencie w przeszłości, równolegle w przeszłości, a także te, które zostały przerwane przez inną czynność.. Zdania twierdzące tworzy się poprzez połączenie podmiotu (osoby wykonującej czynność), formy czasownika to be w czasie przeszłym (was lub were), czasownika z końcówką ing i reszty zdania.Czas Past Simple jest również jednym z najczęściej używanych czasów, szczególnie w przypadku amerykańskiej odmiany języka angielskiego, w której to niejednokrotnie zastępuje czas Present Perfect..

Napisz zdania w (...) 1 Zadanie.

What (you / do) yesterday .Zdania należy uzupełnić czasownikami w czasie Past Continuous.. - Oglądałam telewizję kiedy nagle zadzwonił telefon.Zdania z czasie past continuous buduje się poprzez użycie odmiany słowa be w czasie przeszłym(was/were) i dodanie końcówki -ing do czasownika.Zdania oznajmiające.. Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous).. W przeczeniach możemy stosować formę pełną "WAS NOT", "WERE NOT", a także formę skróconą "WASN'T" oraz "WEREN'T".. We .W brytyjskim angielskim często jeśli wyraz jest zakończony na -l podwajamy tę samogłoskę.. Czas Past Continuous to czas przeszły ciągły.. 4 Zadanie.. Tworzymy go w następujący sposób .Ułóż zdania twierdzące w czasie Past continous 2011-03-05 19:22:54; Angielski, napisz 3 zdania twierdzące pytające i przeczące w czasie past continuous ?. Napisz zdania ze wszystkimi wyrazami (w sumie 11) w czasie Past Continuous :) Proszę o szybką pomoc, ponieważ to już na jutro (07.05.2015) Oto wyrazy z którymi trzeba ułożyć zdania recycle revise wear do sit skirt shirt shoes shorts Z góry dzięki :)Napisz 3 zdania w czasie past continuous o tym co robiłeś wczoraj..

Napisz zdania w czasie Past Continuous z podanymi wyrazami.

(Ona sądziła, że po południu będziemy oglądać telewizję).Budowa zdań twierdzących w Past Continuous.. The composer/work on his music the film director/read the scriptĆwiczenia gramatyczne : czasy i inne konstrukcje > Czasy przeszłe > Past Continuous - zdania.. - klasyczne zsanie typu past continuous + past simple; kiedy sie uczylam zadzwonil telefon3.. Liczba pojedyncza 1 os. I was working hard.. 6 Zadanie.. Past Simple to czas przeszły prosty, a Past Continuous - przeszły ciągły.. yesterday evening.Musze napisać 10 zdań w czasie past simple 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 25.1.2017 (16:01) - przydatność: 90% - głosów: 20 DodajBudowa zdania twierdzącego.. Jedna czynność trwała w przeszłości (Past Continuous) i została przerwana przez inną (Past Simple).. Przykładowe zdania: She was reading a book at 6 p.m.. Używamy go również opisując rozwijającą się sytuację (np.Zdania przeczące w czasie Past Continuous tworzymy poprzez dodanie "NOT" do operatora.. 2 Zadanie.. yesterday.Czasy Past Simple i Past Continuous - porównanie.. Różnica tkwi w czasowniku być (to be) - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego.Past Continuous jest czasem niedokonanym.POMOCY Napisz 3 zdania w czasie past continuous o tym co robiłeś..

Zdania należy uzupełnić czasownikami w czasie Past Continuous.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt