Wyjaśnij uwzględniając k

Pobierz

(0-1) Na fotografii przedstawiono fragment skały przekształcony w wyniku działalności wiatru.. Na podstawie schematu i własnej wiedzy biologicznej ustal wpływ zaznaczonych hormonów na poszczególne narządy.. Wyjaśnij, w jakim celu, w razie wystąpienia objawów nietolerancji laktozy u osoby dorosłej, należy określić, czy ta nietolerancja ma podłoże genetyczne, czy też została nabyta.. b) Uzasadnij, dlaczego podczas wytwarzania oleju rycynowego stosuje się obróbkę cieplną.. Przedstawiciele obu gromad żyją w różnych środowiskach, ale wykazują szereg podobnych przystosowań w budowie ciała, pozwalających na zmniejszanie oporu .Wyjaśnij, uwzględniając rolę siateczki śródplazmatycznej szorstkiej, dlaczego aktywne fibroblasty i fibrocyty mają różną ilość tej siateczki.. b) Przedstaw rolę stadium larwalnego w cyklu .Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 10.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. .Opublikujemy arkusze z matury z biologii, pytania z biologii, rozwiązania zadań z matury z biologii i odpowiedzi.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego przy pewnym stężeniu substratu szybkość reakcji enzymatycznej .Zapotrzebowanie człowieka na witaminę K jest pokrywane przez pokarm oraz bakterie jelitowe żyjące w jelicie grubym.. Zadanie 6.. Resorpcja zmniejsza objętość moczu..

11.Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając zjawisko osmozy.

Wyjaśnij, jaką rolę w przejmowaniu władzy przez bolszewików odegrały podane postacie: a) Lew Trocki b) Feliks Dzierżyński.. Uwzględniając cechę budowy komórki, wyjaśnij, co zaszłoby w zestawie doświadczalnym, Uwzględniając ukształtowanie Europy, wyjaśnij, dlaczego na naszym kontynencie występują mniej sprzyjające warunki do - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. Wyjaśnij, uwzględniając właściwości amoniaku i proces zachodzący w komórkach wątroby, dlaczego grupy amidowe są odłączane od glutaminy właśnie w tym, a nie innym narządzie.. Zadanie 4.2.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) jest uwalniany przez płytki krwi w organizmie człowieka w miejscu zranienia, np. skóry.Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij, uwzględniając mechanizm wymiany gazowej, dlaczego aby przebywać na wysokości 8 tys. m n.p.m., powinno się używać butli z tlenem.. Zadanie 3.. Rejestracja.. funkcję rzęsek nabłonka, dlaczego ich brak jest przyczyną częstego występowania chorób układu oddechowego u nałogowych palaczy.. Połącz utwory z ich autorami: a) "Krzyk" 1. .. Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, uwzględniając kierunki transportu, jakieznaczenie dla efektywnego przebiegu procesu .6.Wyjaśnij pojęcia: neoromantyzm, impresjonizm, Młoda Polska, symbolizm..

Kategoria: Kręgowce Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.

Jeżeli tylko macie pytania lub wątpliwości dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, piszcie na naszym forum maturalnym.II.. Wyjaśnij, dlaczego u ryb słodkowodnych ostatecznym produktem azotowej przemiany materii jest amoniak, pomimo że związek ten jest toksyczny.Wyjaśnij przyczyny spadku eksportu przez Gdańsk, uwzględniając informacje ze źródeł 1-4.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego u ryb słodkowodnych ostatecznym produktem azotowej przemiany materii jest amoniak, pomimo że związek ten jest toksyczny.Wyjaśnij, uwzględniając mechanizm ruchu płyt litosfery, dlaczego na obrzeżach Oceanu Spokojnego występuje czynny wulkanizm.. W tym miejscu opublikujemy najnowsze pytania, arkusze i odpowiedzi z matury z biologii 2010.. Logowanie.. Polub to zadanie.. około 2 godziny temu.. Wulkany na obszarze Pacyficznego Pierścienia Ognia występują dlatego,K M A K B V max A B 1 2 Zadanie 4.1.. Książki Q&A Premium Sklep.. Izobaty poprowadzono co 5 metrów.a) Wyjaśnij, uwzględniając podane informacje, dlaczego przy różnym stężeniu CO2 w powietrzu masy ciała larwy Junonia coenia się różnią.. W odpowiedzi odwołaj się do sposobu postępowania w zależności od .Procedura wytwarzania oleju rycynowego z nasion rącznika związana jest z obróbką surowca w wysokiej temperaturze.. Podaj nazwę zjawiska przedstawionego na rysunku II oraz, uwzględniając proces osmozy, wyjaśnij na czym to zjawisko polega..

Odpowiedz na pytania uwzględniając informacje podane w nawiasach.

c) Podaj właściwość błon plazmatycznych, która warunkuje przebieg zjawiska w sposób .Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając właściwości fibroblastów.. Wyjaśnij, uwzględniając uwarunkowania fizyczno-geograficzne i społeczno-ekonomiczne, dlatego obszary głodu występują - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. Zapraszamy!. Wyjaśnij, uwzględniając czynnik i proces rzeźbotwórczy, dlaczego profil poprzeczny .c) Wyjaśnij, uwzględniając zarówno budowę chrząstki szklistej pokrywającej powierzchnie stawowe, jak i budowę stawu, w jaki sposób odżywiane są chondrocyty tej tkanki.Wyjaśnij, uwzględniając nazwę zachodzącego zjawiska, czym wywołana jest zmiana masy kostki z bulwy ziemniaka wskutek umieszczenia jej w roztworze 1. c. Wyjaśnij, uwzględniając rolę mioglobiny, związek dużej zawartości mioglobiny w mięśniach wymienionych ssaków wodnych ze środowiskiem i trybem ich życia.Wyjaśnij, uwzględniając czynnik i proces rzeźbotwórczy, dlaczego profil poprzeczny doliny A różni się kształtem od profilu poprzecznego doliny B. Rejestracja.. Cząsteczka 3TC ma .. Wyjaśnij, dlaczego preparat 3TC uniemożliwia integrację materiału genetycznego wirusa z genomem .Zadanie: 1 dlaczego u osób mieszkających wysoko w górach Rozwiązanie:1 im wyżej tym mniej jest tlenu w atmosferze dlatego organizm ludzi mieszkających w górach, musi wytworzyc więcej erytrocytów, które wiążą tlen, żeby byc w stanie zaspokoic potrzeby organizmu na niego 2 witamina k powoduje utrzymanie się we krwi odpowiedniego poziomu czynników krzepnięcia oraz odpowiedzialna .Wyjaśnij wpływ procesu resorpcji na objętość moczu..

Krótko go zinterpretuj uwzględniając elementy wskazanej przez siebie filozofii.

Do jakiej filozofii nawiązuje utwór "Kowal".. Odpowiedź uzasadnij, korzystając z przedstawionych informacji.. W odpowiedzi uwzględnij właściwości i funkcję witaminy K.Wyjaśnij, jakie znaczenie miało wprowadzenie do obiegu grosza krakowskiego.. Na podstawie: K. Schmidt-Nielsen, Fizjologia zwierząt.. Na podstawie: Dokończ zdania.. Logowanie .. Wyjaśnij, dlaczego zaburzenia w procesie wchłaniania tłuszczów, w przypadku np. niektórych chorób, mogą prowadzić do wystąpienia krwawień i trudności w zahamowaniu krwotoków.. (0-1) Określ, który z dwóch enzymów przedstawionych na wykresie - A czy B - wykazuje większe powinowactwo do substratu.. Na rysunkach przedstawiono sylwetkę ryby i ptaka.. Żbikowska, Struktura, funkcja i znaczenie biomedyczne kolagenów, Ann.. Zadania pochodzą z informatorów CKE SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZIPodaj nazwę rodzaju ujścia rzeki przedstawionego na fotografii 1. oraz wyjaśnij, uwzględniając związek przyczynowo-skutkowy, w jaki sposób taki rodzaj ujścia powstaje.Na podstawie: Z. Podgórski, W Marszelewski, K. Becmer, Geografia.. 8.Określ warunki konieczne do trawienia wielocukrów w jelicie cienkim, uwzględniając: .. Wyjaśnij, uwzględniając .. Na podstawie przedstawionych informacji .Na podstawie: J. Duszyński, K. Grykiel, L. Hryniewiecka, A. Jarmołowski, Biologia, t. 1, Warszawa 2003, s. 108; .. Uwzględniając ukształtowanie Europy, wyjaśnij, dlaczego na naszym kontynencie występują mniej sprzyjające warunki do .. ZADANIE 5 Preparat 3TC blokuje działanie odwrotnej transkryptazy - enzymu, który HIV wykorzystuje do wytworzenia cząsteczek DNA na podstawie swojego genomu.. Zarys wiedzy o Ziemi, Warszawa 2002.. Adaptacje do środowiska, Warszawa 1997.. (0-2) Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.. .Wyjaśnij, uwzględniając właściwości amoniaku i proces zachodzący w komórkach wątroby, dlaczego grupy amidowe są odłączane od glutaminy właśnie w tym, a nie innym narządzie.. Wyjaśnij, uwzględniając uwarunkowania fizyczno-geograficzne i społeczno-ekonomiczne, dlatego obszary .Wyjaśnij uwzględniając mechanizm ruchu płyt.. Zobacz więcej.. Damian..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt