Wyjaśnij pojęcie hipocentrum epicentrum

Pobierz

2.Wymień podstawowe rodzaje gór, 3. cień sejsmiczny fala sejsmiczna Park Pokoju jap.. Tam wstrząsy odczuwane są najsilniej i najwcześniej.. Liczę na naj.. 4.Podaj nazwę skali w której zazwyczaj określa się siłę trzęsienia .. Wyjaśnij znaczenie terminów: epicentrum i hipocentrum.. dzięki-Hipocentrum to miejsce we wnętrzu Ziemi, skąd rozchodzą si fale sejsmiczne.-Epicentrum jest miejscem na powierzchni Ziemi, położonym bezpośrednio nad hipocentrum.epicentrum - miejsce na powierzchni Ziemi, położone nad ogniskiem trzęsienia ziemi (hipocentrum) hipocentrum - położone w środku Ziemi źródło rozchodzenia się fal sejsmicznych.. Epicentrum trzęsienia ziemi określa się miejsce na powierzchni ziemi, położone bezpośrednio nad ogniskiem wstrząsu.głębokość położenia hipocentrum budowa geologiczna obszaru warunki klimatyczne ilość energii wyzwolonej w hipocentrum rodzaj gleby występującej na powierzchni odległość od epicentrumOgnisko hipocentrum- miejsce, w którym tworzy się trzęsienie.. Wyjaśnij pojęcia Wietrzenie i zwietrzelina.. tsunami - bardzo silna fala, która wywoływana jest zwykle wstrząsem Ziemi pod wodą.. 2.Wymień podstawowe rodzaje gór, 3.. Proszę zapoznać się z materiałem:Sprawdź jak inaczej można powiedzieć - hipocentrum.. Wymień główne formy rzeźby powstałe w wyniku działalności .zgred79 2009-11-16 10:31:12. to słowo złożone z dwóch słów lub ich kawałków, centrum - to centum, sam środek, hipo - to jakby coś głęboko lub wewnątrz (np. pod powierzchnią ziemi.).

Pytania i odpowiedzi ...1. epicentrum.

Cechuje je duża energia, dlatego w epicentrum powstają największe zniszczenia.. Platformy- położone w głębi płyt litosfery stanowią jądro wszystkich kontynentów.Wyjaśnij znaczenie terminów ryft, hipocentrum, epicentrum, tsunami 2011-03-15 18:03:16 Wyjaśnij znaczenie terminów 2011-02-25 19:41:25 Wyjaśnij znaczenie poniższych terminów : 2013-04-04 11:24:23Wyjaśnij znaczenie terminu "epicentrum".. Dzięki :D Chcesz jeszcze o coś zapytać?. Rozwiązania zadań.. 2.Wymień nazwy trzech typów trzęsień ziemi i wyjaśnij ich powstawanie.. - - Pytania i odpowiedzi - Geografia Wyjaśnij pojęcia hipocentrum i epicentrum - Hipocentrum - miejsce wyzwolenia energii mechanicznej i - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. - w zeszycie narysować i opisać budowę wnętrza Ziemi - wyjaśnić pojęcie minerał i skała - podział skał ze względu na pochodzenie .. WULKANIZM I TRZĘSIENIA ZIEMI - narysuj budowę wulkanu i opisz go - wyjaśnij pojęcia lawa, magma, plutonizm, wulkanizm, hipocentrum, epicentrum, fala sejsmiczna.. Synonimy i wyrazy bliskoznaczne w największej bazie synonimów online.. Temat 18: Plutonizm i wulkanizm.. Czym różni się epicentrum od hipocentrum?. asejsmiczne - obszary starych, silnie skonsolidowa­nych płyt skorupy ziemskiej (stare tarcze kontynentalne) sfałdowanych przed erą paleozoiczną;Proszę wykonać notatkę, uzwględniając pojęcia: hipocentrum, epicentrum, obszary sejsmiczne, pensejsmiczne, asejsmiczne..

Czym różni się epicentrum od hipocentrum?

Gimnazjum.. ὑπο- "pod-" i łac. centrum "środek") - położony w głębi Ziemi hipotetyczny punkt, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne.Wyjaśnij pojęcia: epicentrum, hipocentrum, fala sejsmiczna , sejsmograf.. Epicentrum - Miejsce na powierzchni Ziemi, położone bezpośrednio nad ogniskiem trzęsienia ziemi (Hipocentrum).. 3.Podaj nazwę najczęściej występującego typu trzęcień ziemi.. W epicentrum drgania są najsilniejsze a im dalej od epicentrum tym drgania są słabsze i zanikają.Wyjaśnij pojęcia; ryft, strefa subdukcji, tsunami, hipocentrum, epicentrum, erupcja, tuf, kaldera, pumeks Dam naj.. ( z książki Puls Ziemi ) klasa 1 lub własnymi słowami.. 3.: Hipocentrum: miejsce we wnętrzu ziemi z którego rozchodzą się fale sejsmiczne to ognisko wstrząsów czyli hipocentrum Epicentrum: -tam wstrząsy są odczuwane najwcześniej i najsilniej.Wyjaśnij znaczenie poniższych terminów: 2013-04-04 11:24:23 Wyjaśnij znaczenie terminów 2011-02-25 19:41:25 Wyjaśnij znaczenie terminów ryft, hipocentrum, epicentrum, tsunami 2011-03-15 18:03:16Wyjaśnij znaczenie terminów ryft, hipocentrum, epicentrum, tsunami 2011-03-15 18:03:16 Wyjaśnij znaczenie terminów 2011-02-25 19:41:25 Załóż nowy klubSKAŁY.. Co odróżnia intruzje zgodne od niezgodnych?. 5 Wyjaśnij pojęcia: erozja rzeczna, erozja denna, erozja wsteczna, 6..

1.Wyjaśnij za pomocą rysunku pojęcie hipocentrum i epicentrum trzęsienia ziemi.

Znajdź więcej odpowiedzi Zadaj pytaniezadanie1998.. Zachęcam do pracy z atlasem i zapoznania się z obszarami występowania zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi na świecie.. - Hipocentrum to miejsce wyzwol - Pytania i odpowiedzi - GeografiaWyjaśnij znaczenie terminu "epicentrum" Wyjaśnij znaczenie terminu "epicentrum" Odpowiedź.. Epicentrum- punkt na powierzchni ziemi leżący nad ogniskiem, do którego fale sejsmiczne docierają najszybciej.. 4.Wyjaśnij pojęcia Kras i Kras powierzchniowy.. Co odróżnia intruzje zgodne od niezgodnych?. Synonimy dla hipocentrum to: epicentrum.jest bardzo często niepoprawnie stosowany na określenie hipocentrum zwłaszcza gdy hipocentrum znajduje się pod dnem morza.. Wyjaśnij pojęcia hipocentrum i epicentrum - Hipocentrum - miejsce wyzwolenia energii mechanicznej i - Pytania i odpowiedzi - GeografiaWyjaśnij pojęcie epicentrum 1 Zobacz odpowiedź Reklama Odpowiedź 4.5 /5 111 matixus Epicentrum-jest to obszar na powierzchni, leżący najbliżej hipocentrum (hipocentrum to miejsce powstania trzęsienia na głębokości od 60 do 700km).W epicentrum drgania są najsilniejsze a im dalej od epicentrum tym drgania są słabsze i zanikają.. - Hipocentrum to miejsce wyzwol - Pytania i odpowiedzi - GeografiaNależy przy tym pamiętać, iż jest to punkt czysto teoretyczny (ang. focus = hipocentrum ), ponieważ faktycznie energia wstrząsu rozładowuje się zawsze na pewnej powierzchni uskoku..

Epicentrum - Obszar na powierzchni Ziemi, leżący nad hipocentrum.

Question from @Nataax333 - Gimnazjum - GeografiaWyjaśnij pojęcia: epicentrum, hipocentrum, fala sejsmiczna , sejsmograf.. Odpowiedź.. W Strefie Znaków Pokoju znajdują się rzeźby podarowane przez epicentrum znajdowało się 72 kilometry na północ od miasta .1.: -Skała -Wulkan -Piasek 2.: -Wielkie podwodne łańcuchy górskie, wznoszące się ponad dno basenów oceanicznych.. Obszary największej aktywności znajdują się głównie na granicach płyt litosfery, rzadziej w obszarach wewnątrzpłytowych.. 4.Wyjaśnij pojęcia Kras i Kras… poniżej.. Question from @Jolinek2003 - Gimnazjum .Strefy sejsmiczne to obszary występowania częstych i silnych trzęsień ziemi.. rozwiązane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt