Przeczytaj teksty w zdaniach 7.1-7.4

Pobierz

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj uważnie zdania.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. nie wiem jak w Polsce - w krajach zachodnich grafolodzy mają ręce pełne roboty.coraz więcej instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych korzysta z ich usług .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. MeinPrzeczytaj tekst.Na jego podstawie zredaguj dwa zdania współrzędnie złożone .. Odpowiedź Guest 1 Na słońcu zachodzą burzliwe procesy, więc naukowcy nazywają je kapryśną gwiazdą.Przeczytaj tekst.Zaznacz w nim zdania pojedyńcze i wykonaj odnoszące się do nich polecenia.Srona 95 ćwiczenie12 Słowa na czasie .. Podkreśl w nich samogłoski.. Żył w lesie młody drwal.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W zadaniach 7.1.. Uwaga!. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Szanuj prawa autorskie, abyśmy mogli uczyć Cię skutecznie języka polskiego.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. The text was written by a person who A. has a car for sale.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz nieosobowe formy czasownika w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście..

Przeczytaj teksty.

Ted.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 6.. Sprawdź znaczenie słówek, których nie rozumiesz.. Zaznacz w nim zdania pojedyńcze i wykonaj odnoszące się do nich polecenia.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). .Tradycyjnie przyjmijmy w tym tekście "system quizowy" - przeczytaj zdanie i zastanów się, czy wiesz, na czym polega błąd.. Pewnego dnia, gdy szedł do pracy, siadła na drzewie gołąbka i ludzkim głosem przemówiła: .. Wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego drwal postąpił niewłaściwie.. -11.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania A - D, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Przeczytaj tekst o radzeniu sobie ze zdenerwowaniem egzaminami i przećwicz czytanie ze zrozumieniem.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies oraz .Przeczytaj głośno wyrazy.. Potrzebuję zadania z polskiego to jest z podręcznika dla klas 1 gimnazjum słowa na czasie- podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami bardzo proszę o pomoc jest to dla mnie bardzo ważnePrzeczytaj tekst i dokończ zdania wpisując odpowiednie daty.. Proszę przeczytać reguły czasowników móc, musieć, a następnie uzupełnić zdania..

przeczytaj tekst.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Podkreśl samogłoski w wyrazach.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. mysz • lalka • błoto • beret • cytryna • kotek • kapusta • podwórko Zakryj wyrazy kartką i z pamięci wstaw do wyrazów napisanych niżej brakujące samogłoski.. Wpisz w luki 11.1.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.. Typ materiału: Tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Ciao Giulia, confermo la nostra serata.. Jak zwykle w tekstach tego rodzaju swoje wyjaśnienia zilustrowałam opiniami z Poradni Językowej PWN.Przeczytaj podany tekst, a następnie każdy akapit streść w jednym zdaniu.dam naj (jak dobrze) to jest mało roboty ale.. - MidBrainart1.. Język niemiecki , 1 gim.. Nazwij te.Proszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić luki podanymi czasownikami.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. pierwsza gra telewizyjna powstała 37 lat przed urodzeniem asi.na rynu 2011-10-01 15:48:20Przeczytaj tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. :) To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćPrzeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Napisz w kilku zdaniach o tym, co widziałeś.

Per favore passa dal negozio e prendine una scatola.Przeczytaj teksty.. .Zadanie 1. zaznacz w nim zdania pojedyncze i wykonaj odnoszące się do niech polecenie.. 24 sierpnia, 2018.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.Co wiesz o rodzinie Richterów .Przeczytaj teksty w zadaniu 2. i uzupełnij tabelę.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj uważnie tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt