Napisz wzory sumaryczne soli azotan (v) sodu

Pobierz

chlorek niklu(III), azotan(V) żelaza (II), siarczan(IV) cynku, fosforan(V) sodu, siarczan(VI) srebra(I) 2009-04-04 12:11:56 Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31Na2CO3 - węglan sodu MgS - siarczek magnezu KBr - bromek potasu Fe(NO3)3 - azotan (V) żelaza (III) Praca domowa - prześlij ją na adres (Pracę domową proszę przysłać do 27.04.20r., ponieważ chcę wam wstawić oceny do dziennika).. Napisz rozmieszczenie elektronów na powłokach i .. Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.. Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Na 2 SO 4 Li 3 PO 4 NaCl Cu(NO 3) 2 Mg 3 (PO 4) 2 KCl CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 ZnCl 2 FeCl 3 NiCl 2 K 2 CO 3 Cu 2 SO 3 HgS 2.Przyporzadkuj nazwy soli oznaczone liczbami odpowiednim wzorom oznaczonymi literami 1.chlorek chromu(3) 2.azotan (5) sodu 3.węglan wapnia 4.1.. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: bromek wapnia chlorek niklu (III) azotan (V) żelaza (II) siarczan (IV) cynku węglan potasu fosforan(V)sodu jodek magnezu siarczan(VI) srebra (I) 2.. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Sn(NO3)2 - azotan(V) cyny(II) CaCO3 - węglan wapnia.. a)bromek wapnia b)chlorek niklu(III) c)azotan(V) żelaza(II) d)siarczan(IV) cynku e)węglan potasu f)fosforan(V) sodu g)jodek magnezu h)siarczan(VI) srebra(I) Zad.2 Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli o podanych nazwach..

Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.

węglan miedzi (I) d.). Nazwy soli i wzory strukturalne:CaSO4, Na2SO3, WPO4, 3.Oblicz liczbę cząstek elementarnych w atomie danego pierwiastka.. Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - ……………………………………………….. siarczan(VI) glinu b.) siarczan(VI) wapnia c.). Ćwiczenie 1 Zapisz wzory sumaryczne soli: azotan (V) cyny (II) -rozwiązane • sprawdzone przez eksperta.. fosforan (V) cynku, siarczan (VI) wapnia, siarczek litu, fluorek wapnia, bromek sodu, chlorek żelaza (III), siarczan (IV) sodu, chlorek miedzi (I), węglan baru, siarczan (VI) amonu, azotan (V) miedzi (II), fosforan (V) potasu, jodek ołowiu (II) 2. Podaj nazwy soli o podanych wzorach.Napisz wzory sumaryczne soli : fosforan(V) sodu - Na3PO4 .. Wzory i nazwy soli Chemia wokół nas Fajerwerki swoje barwy zawdzięczają kationom.. Wśród poniższych substancji wskaż sole i nazwij je: KOH, CaSO 4, K 3 PO 4, Ba(OH) 2, HCl, Na 2 SO 4, H 2 SO 4, H 3 PO 4, Ca 3 (PO 4) 2.Napisz wzory sumaryczne soli : Fosforan (V) cynku Siarczan (VI) wapnia Siarczek litu Fluorek wapnia Bromek sodu Chlorek żelaza (III) Siarczan (IV) sodu Chlorek miedzi (I) Węglan baru Siarczan (IV) amonu Azotan (V) miedzi (II) Fosforan (V) potasu Jodek ołowiu (III) Odpowiedź Guest..

Napisz wzory sumaryczne następujących SOLI !

fosforan(V) cynku(III) j.) azotan(V) wapnia Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-04-07 19:54:10zapisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących soli: - siarczek sodu - azotan V magnezu - siarczak VI cynku - siarczak VI glinu 2. podaj nazwy następujących soli : CuCO3 , AgCl , Zns, FeCl2 , Fe(NO3) , SnSO3Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituImię i nazwisko …………………………………….. klasa………………….data……….. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Napisz jonowy skrócony zapis reakcji zobojętniania.. Podan nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: FeI2 Al2(CO3)3 Sn(NO3)2 CrPO4 Ag2SO4 MnSO3 CuS HgCl2 3.Podobało się?. +0 pkt.Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.Podaj wzory sumaryczne soli: węglan żelaza (II), azotan(V) ołowiu(II), chlorek amonu, siarczek miedzi(I), siarczek miedzi(II), bromek żelaza.. Podkreśl wzory sumaryczne tlenków, które reagują z zasadami.. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach..

Zad.1 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.

Napisz jaka jest wartościowość ładunku kationu żelaza w soli o wzorze FePo4, a jaka w soli o wzorze FeSo4Podaj wzory sumaryczne soli: węglan żelaza (II), azotan (V) ołowiu (II), chlorek amonu, siarczek miedzi (I), siarczek miedzi (II), bromek żelaza (II), fosforan (V) wapnia, węglan chromu (III), azotan (V) żelaza (III), jodek żelaza (III), fosforan (V) ołowiu (II), bromek miedzi (I), węglan potasu, węglan amonu.. Pb(NO3)2 - azotan(V) ołowiu(II) PCl5 - chlorek fosforu(V) AgBr - bromek srebrawzór tlenku : BaO wzór kwasu : HCl(aq) wzór soli : BaCl₂ azotan(V) srebra(I) wzór tlenku : Ag₂O wzór kwasu : HNO₃ wzór soli : AgNO ₃ fosforan(V) sodu wzór tlenku : Na₂O wzór kwasu : H₃PO₄ wzór soli : Ag ₃PO₄ siarczan(VI) potasu wzór tlenku : K₂O wzór kwasu : H₂SO₄ wzór soli : K ₂SO₄ (-_-(-_-)-_-)1.. Przyporządkuj do podanych nazw systematycznych soli wzory sumaryczne tlenków niemetali, których można użyć w reakcjach otrzymywania tych soli.Wzory Soli - napisał w Nauki ścisłe i przyrodnicze: 1.Wzory sumaryczne i strukturalne:ortofosforan V wapnia , chloran VII polonu IV, węglan złota III, siarczan VI cyny IV , azotan III ołowiu IV ,azotan V sodu2..

Napisz wzory soli a.)

a)bromek wapnia.. a) siarczek sodu B) azotan (V) magnezu C) siarczan (VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących SOLI : a) PbSO4 b) CuCO3 c) AgCl 3. siarczek potasu - …………………………………….………….. azotan(V) magnezuNapisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. węglan sodu - …………………………………………………….. siarczan(VI) żelaza(II) - …………………………………….…….. a)bromek wapnia b)chlorek niklu (III) c)azotan (V)żelaza (III) d)siarczan (IV) cynku e)węglan potasu f) fosforan (V) sodu g)jodek magnezu h)siarczan (VI) srebra (I) PROSZĘ!. Zn3(Po4)2 CaSo4 Li2S CaF NaBr FeCl3 Na2So4 CuCl Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. Question from @Bandziorek111 - Gimnazjum - ChemiaPrzedstaw zastosowania następujących soli: węglanów, siarczanów(VI), azotanów(V) i fosforanów(V).. Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan soduNapisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. fosforan (V) cynku, siarczan (VI) wapnia, siarczek litu, fluorek wapnia, bromek sodu, 34Ustal wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) fosforan(V) miedzi(II) b) chlorek cynku c) azotan(V) magnezu d .36..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt