Uzasadnij/obal opinię o regionalnej specjalizacji handlu polskiego

Pobierz

2.Teoria korzyści komparatywnych - teoria sformułowana przez D. Ricardo, oparta na twierdzeniu, że wymiana międzynarodowa może być korzystna dla obu partnerów, gdy jeden wytwarza większość towarów taniej niż drugi.. Handel w XVI w. rozwijał się w normach prawnych wyrobionych w średniowieczu.. Filmy.. poleca 85% 820 głosów.. Treść.. Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową.. Główne instytucje prawa handlowego, jak przywileje handlowe konfraterni kupieckiej, prawo gościnne, prawo składu i przemysłu drogowego, przywileje cechów rzemieślniczych, prawo jarmarczne i targowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt